Srdce při zvýšené námaze potřebuje více kyslíku, a tím i větší přísun krve. Pokud je ale koronární /věnčitá/ tepna částečně ucpaná, není schopna srdci zvýšené množství krve dodat. Vzniká bolest nebo nepříjemný pocit v oblasti hrudi, který se může šířit do ramene, paže nebo krku.Tato bolest se označuje jako angina pectoris. Bolest vzniká často při námaze, v klidu a po užití tablet nitroglycerinu mizí.