Fibrilace neboli míhání srdečních síní

Je to typ srdeční arytmie, která vyžaduje specifickou léčbu.

Co je podstatou této arytmie?

Dojde k poruše normálního šíření elektrických vzruchů síněmi těmi správnými vodivými dráhami směrem ke komorám a tyto elektrické impulzy začnou chaoticky kroužit v síních po mnoha měnících se okruzích. Na různých místech síní vzniknou elektricky aktivní ložiska. Elektrofyziologické změny pak postupně vedou ke strukturálním abnormalitám, pokud fibrilace síní přetrvává. Srdeční předsíně se pak správně nestahují a nepumpují synchronně krev do komor, ale jen se tak "třepou "a krev jimi spíše pasivně protéká a stagnuje v nich. Prostě předsíně se přestanou podílet na správné funkci srdce jako pumpy.

V čem je největší riziko této arytmie?

Pacienti s fibrilací síní mají zvýšenou nemocnost i úmrtnost oproti pacientům s normálním sinusovým rytmem. Úmrtnost pacientů s fibrilací síní je dvojnásobná, nezávisle na ostatních faktorech. Základní příčinou úmrtnosti při této arytmii jsou tromboembolické mozkové příhody. Riziko cévní mozkové příhody je zvýšeno přibližně pětkrát. Přibližně každá pátá cévní mozková příhoda je podmíněna fibrilací síní a navíc bývá závažnější než "mozková mrtvice "jiného původu.

Proč jsou častější mozkové cévní příhody?

Pro představu bychom si mohli levou předsíň s určitou nadsázkou přirovnat k nafouklé malé palcové rukavici, kde prostor pro palec odpovídá v předsíní prostoru zvanému "ouško" a má ve vztahu ke komplikacím při fibrilaci síní velký význam. Tam nejčastěji vznikají nebezpečné krevní sraženiny "tromby "které když se uvolní do krevního oběhu mohou určitou část oběhu ucpat a poškodit orgán touto tepnou zásobovaný např. mozkovou tepnu. V této lokalizaci způsobí cévní mozkovou příhodu tzv. mrtvici. Bylo zjištěno, že 90 % všech těchto trombů v nepřítomnosti chlopenní vady srdce vzniká v tomto oušku levé síně. Embolizace do centrálního nervového systému vznikající v souvislosti s fibrilací síní je 3 - 5x častější než v běžné populaci a je příčinou 1,5-1,9 x zvýšené úmrtnosti v souvislosti s fibrilací síní.

Lze tomu zabránit?

Ano. A to takzvanou antikoagulační léčbou, kdy k zabránění nejnebezpečnější komplikace této arytmie což je ona cévní mozková příhoda navozujeme vlastně takovou "umělou nemoc "snížení srážení krve".

U nemocných, u kterých z jakéhokoliv důvodu nemůžeme tuto léčbu provést se provádí jako prevence trombembolických komplikací katetrizační uzávěr ouška předsíně (toho "palce rukavice "kde se nejčastěji sraženina tvoří "zátkou "které se odborně říká okluder.

Jiným postupem je tzv. katetrizační ablace fibrilace síní. Ale to jsou již zákroky invazivní, ne bez rizika, vyhrazené pro přesně určené skupiny pacientů.

U této arytmie je vyšší výskyt srdečního selhání.

Vyvíjí se rychle zvláště u tzv. tachyfibrilace, kdy komory delší dobu pracují příliš rychle.

Léčbu tady směřujeme jednak k "uklidnění práce komor "aby následkem poruchy předsíní nepracovaly příliš rychle nebo k obnově normálního rytmu. To zjišťujeme při pravidelných kontrolách EKG a event. monitorací srdečního rytmu celých 24 hod s "krabičkou "u pasu a elektrodami na hrudi, což nazýváme Holter EKG.

Je prokázán vyšší výskyt demence.

Příčinou mohou být jednak opakované drobné mikroembolizace do mozku nebo příliš pomalá práce komor s pauzami a následnými poruchami prokrvení mozku. To nastane, je- li odpověď komor na impulzy z předsíní příliš nevyrovnaná.

Závěrem bych chtěl říci, že průběh nemoci i léčby je u této arytmie velmi individuální a rozdílný.

Od ojedinělých epizod arytmie, které se již po úspěšném obnovení normálního rytmu nevrací a pacient je bez potíží až po trvalou poruchu rytmu vyžadující také trvalou léčbu.

Před zahájením antikoagulační léčby je nutné se podrobně obeznámit s problematikou této léčby v dalších materiálech na našem webu a také si vždy pozorně přečíst celou příbalovou informaci o léku, než začnete tento přípravek užívat. Obsahuje pro Vás důležité údaje. Souhrn údajů o je k dispozici v lékové krabičce.

Pokud po Vám po přečtení těchto informací zůstanou některé pojmy nejasné nebo je budete chtít ještě více vysvětlit neváhejte a ptejte se! Další dotazy rádi zodpovíme.