Koronarografie je rentgenové zobrazení srdečních tepen za pomoci kontrastní látky zaváděné katetrem. Katetr je zaváděn do organismu přes kůži (perkutánně) a proniká až k srdci a jeho tepnám cévním systémem.Výkon se provádí "bez uspání" jen v místním znecitlivění v oblasti, kde je katetr zaváděn - většinou v loketní jamce.

 K vyšetřovacímu stolu budete muset být přikurtováni, abyste se náhodou nečekaně a nevhodně nepohnuli, bude se snímat EKG a do žíly na paži vám sestra zavede cévku pro případ potřeby aplikace léků.Cestu katetru k srdci sleduje lékař na obrazovce. Vy také cítíte jeho putování k srdci, což je trochu divný, ne zrovna příjemný pocit, ale o bolesti se mluvit rozhodně nedá. Cesta k srdci trvá několik sekund či minut. Na setkání s katetrem může srdce zareagovat tím, že trochu "poskočí" anebo se na chvíli rozběhne rychleji. Není to však žádný důvod k obavám. K zobrazení srdečních dutin či tepen je do nich třeba vstříknout kontrastní látku. Ta pak putuje spolu s krví tepnami a rtg záznam může zobrazit, kde a jak je tepna zůžena aterosklerozou.V této fázi vyšetření pocítíte pálení či návaly horka, ale opět také nic nebezpečného.

Na toto vyšetření, při kterém lékař zjistí, jaký další léčebný postup by byl pro vás nejvhodnější, může přímo navazovat PTCA - perkutánní transluminární koronární angioplastika event. i se zavedením stentu. Při angioplastice se do místa zúžení tepny zavede katetr s roztažitelým balonkem na jeho konci, a s jeho pomocí se zúžené místo opět zprůchodní -"roztáhne". Jako další krok může do ošetřeného úseku tepny lékař zavést ještě také stent - jakousi mechanickou výztuhu ošetřeného úseku věnčité tepny ve formě "trubičky", vyrobenou nejčastěji ze speciálních kovů s tvarovou pamětí, ale i z novějších materiálů, jako je např. tantal nebo dokonce biomateriálu. Stále častěji se užívá i stentů pokrytých látkami, které brání opakovanému zužování tepny. Nakonec se pomocí vstřiku kontrastní látky a opakované koronarografie ověří, jak byl výkon úspěšný.

Aby se zabránilo opakovanému zúžení ošetřeného úseku tepny nebo tvorbě krevních sraženin v implantovaném stentu, budete muset v dalším období užívat některé léky.

Samozřejmě musíte stále myslet na to, že ani tento výkon nemůže zcela odstranit vlastní příčinu vašich potíží - totiž aterosklerotický proces snažící se znovu zúžit či dokonce uzavřít vaše další tepny a to opakovaně. Proto nezbývá, než vedle pečlivého užívání léků předepsaných např. ke snižování krevního tlaku, koncentrací tuků v krvi nebo prevenci tvorby krevních sraženin dodržovat zásady zdravého životního stylu. To znamená především nekouřit, zdravě a nikoli nadměrně jíst (preferovat ovoce a zeleninu, omezovat tučná a slaná jídla atd.), dopřát si dostatek přiměřené tělesné aktivity, hlídat si a v případě potřeby léčit zvýšené hodnoty krevního tlaku či koncentrace cholesterolu, netloustnout a zbytečně se nerozčilovat.  Ateroskleroza je tichým a zákeřným nepřítelem, před nímž je třeba mít se stále na pozoru!