Ateroskleroza je proces ucpávání tepen těla i tepen koronárních-srdečních, které zásobují vlastní srdeční sval. Postihuje stěnu tepen, na jejíž vnitřní straně vznikají usazeniny obsahující cholesterol, a to vede k postupnému zužování průsvitu tepny, která se může také úplně uzavřít. Dojde-li k úplnému uzávěru tepny, a tím i k úplnému přerušení přívodu živin, především kyslíku, postižené tkáně event. orgány většinou odumírají.

Potíže, které vznikají tímto procesem, jsou mnohotvárné a závisí na tom, který orgán je postiženou tepnou zásobován. Od mozku, očí, srdce, ledvin až po horní i dolní končetiny.

Předpoklady pro vznik aterosklerózy jsou částečně dědičné-jedinec je zdědí již při narození. Vliv dědičnosti je však komplikovaný a onemocnění je podmíněné souběhem více vlivů. Proces ucpávání cév může velmi urychlit strava s vysokým obsahem tuků, vysoký krevní tlak /hypertenze/, kouření, cukrovka, tělesná nečinnost, působení stresů.

Úplné vyléčení nelze ani po změně životosprávy a medikamentozní terapii očekávat, ale bylo prokázáno, že je možné uvedenými opatřeními aterosklerotický proces zastavit, případně jimi dokonce docílit určitého ústupu již rozvinutých chorobných změn.